sâmbătă, 8 iunie 2013

Ecoturism si turism rural

Cuprinsul cărţii:
ARGUMENT al prezentei editii Capitolul 1. Dezvoltarea durabila: concept modern sau necesar? 
1.1. Redefinirea conceptului de dezvoltare 
1.2. De ce protectia mediului? 
1.3. Dezvoltarea durabila si Summit-ul de la Johannesburg, 2002 

Capitolul 2. Turismul durabil 
2.1. Turismul si mediul 
2.2. Forme ale turismului durabil 

Capitolul 3. Ecologia in industria ospitalitatii 
3.1. Politica de protectie a mediului in industria ospitalitatii 
3.2. Planificarea si implementarea actiunilor ecologice 
3.3. Importanta designului si localizarii unitatilor hoteliere 
Anexa - Unele masuri ecologice in hoteluri 

Capitolul 4. Ecoturismul - principala forma de manifestare a turismului durabi
4.1. Ecoturismul intre teorie si practica 
4.1.1. Conceptul de ecoturism 
4.1.2. Ecoturismul ca segment de piata 
4.1.3. Ecoturismul ca oportunitate de afaceri 
4.2. Experienta internationala in planul organizarii ecoturismului 
4.2.1. Organisme implicate in sustinerea activitatilor ecoturistice 
4.2.2. Anul 2002 - Anul International al Ecoturismului 
Anexa - Calendarul evenimentelor ecologice 

Capitolul 5. Ariile naturale protejate - concepte si clasificari 
5.1. Scurt istoric privind protectia ariilor naturale 
5.2. Definitii, principii, clasificari si concepte fundamentale 
5.3. Clasificarea ariilor protejate in Romania 
5.4. Amenintari asupra ariilor protejate 

Capitolul 6. Gestiunea ariilor protejate si experienta ecoturistica 
6.1. Instrumente si tehnici de gestiune a ariilor protejate 
6.1.1. Planul de management si structurile turistice manageriale 
6.1.2. Tehnici de gestiune 
6.1.3. Actiuni de marketing 
6.2. Economia ariilor protejate 

Capitolul 7. Ecoturismul in ariile protejate - experienta internationala si a Romaniei 
7.1. Turismul in arii protejate in lume 
7.2. Turismul in ariile protejate din Romania 

Capitolul 8. Calatoria in zonele rurale 
8.1. Scurta incursiune in timp 
8.2. Turismul rural in a doua parte a secolului XX 
8.3. Liderii turismului rural european 
8.4. Aspecte ale turismului rural din celelalte tari europene 

Capitolul 9. Complexitatea fenomenului turistic rural 
9.1. Definirea turismului rural 
9.2. Sintetica prezentare a turistului european 
9.3. Tipuri de produse turistice rurale utilizate de turistul european 
9.3.1. Formele de cazare (gazduire) propuse 
9.3.2. Alte forme de turism rural european 
9.3.3. Scurte constatari asupra turismului rural european 
9.4. Sa fie rezervat turismul rural doar regiunilor cu un bogat patrimoniu? 
9.4.1. Ceea ce se cumpara este doar produsul turistic cel mai bun 
9.4.2. Activitati de turism rural care au “ vantul din pupa” 
9.5. Asteptand turistii este bine sa nu uitam 

Capitolul 10. Consideratii generale aspra turismului rural romanesc 
10.1. Satul romanesc - produs turistic 
10.1.1. Componentele produsului turistic rural romanesc 
10.1.2. Motivatia alegerii unui produs turistic 
10.1.3. Disonanta cognitiva a satului romanesc - produs turistic 
10.2. Produsul turistic rural romanesc analizat prin prisma motivatiilor in alegerea unei destinatii 
10.2.1. Produsul turistic rural romanesc prin prisma catalogului EUROGITES, “L’Europe a vivre” 
10.2.2. Principalele motivatii pentru care alegem o destinatie sau alta 
10.2.3. Produsul turistic rural romanesc privit prin prisma utilizatorilor sai 
10.2.4. Corolar al analizei intreprinse 
10.3. Ineditul satului turistic romanesc rezultat al contrapunerii interculturale 
10.4. Ineditul satului romanesc - rezultat al diferentelor intre: rural si urban; respectiv intre comunitatea rurala
romaneasca si cea rurala europeana 
10.4.1. Caracteristicile societatilor rurale si urbane, vor pune in valoare latura inedita a satului turistic
romanesc 
10.4.2. Contraste intre turismul rural si cel urban (clasic) 
10.4.3. Activitatile de vacanta specifice celor doua medii 
10.5. Piata mondiala, receptor al ofertei romanesti 

Capitolul 11. Turismul rural romanesc 
11.1. Contextul istoric al turismului rural romanesc
11.2. Valorilor satului romanesc si ale potentialului sau turistic 
11.2.1. Aprecieri referitoare la localitatile rurale cu vocatie turistica 
11.2.2. Potentialul turismului rural romanesc 
11.2.3. Echipamente si structuri de primire in turismului rural romanesc 
11.2.4. Infrastructura generala sau turistica 
11.3. Prioritati ale turismului rural romanesc 
11.4. Masuri concrete pentru alinierea la cerintele pietei 
  
Capitolul 12. Diagnoza satului romanesc in vederea proiectarii produselor turistice rurale 
12.1. Pentru ce se impune valorificarea spatiului rural romanesc prin intermediul turismului? 
12.2. Analiza interna si externa a satului romanesc - produs turistic 
12.2.1. Analiza a mediului de marketing din turismul rural romanesc 
12.2.2. Turismul rural romanesc, o nisa de piata 
12.3. Proiectarea produsului turistic rural 
12.3.1. Turismul rural romanesc - subiect al managementului de proiect 
12.3.2. Ce va urma realizarii proiectului de lansare a produsului turistic? 
12.3.3. Proiectarea produselor turismului rural itinerant 

Capitolul 13. Politici si modele de valorificare turistica a mediul rural 
13.1. Politici privind activitatea turistica rurala
13.1.1. Politici guvernamentale in sprijinul dezvoltarii turismului rural 
13.1.2. Politici de stimulare a activitatilor turistice in mediul rural 
13.1.3. Politici ce se cer a fi promovate in sectorul lucrativ 
13.1.4. Politicile in domeniul formarii profesionale si manageriale 
13.1.5. Politici in domeniul cercetarii, promovarii si consultantei 
13.1.6. Politici pentru obtinerea succesului in munca cu oamenii 
13.2. Scenariu al valorificarii spatiului rural prin turism 
13.2.1. Actorii turismului din spatiul rural 
13.2.2. Utilizarea evenimentelor lumii rurale in turism 
13.2.3. Rolul si importanta probabilitatilor in cadrul unui scenariu 
13.2.4. Locul strategiei in cadrul unui scenariu 
13.2.5. Concretizare a unui posibil scenariu al turismului romanesc 
13.3. Model de pseudo-holding turistic pentru o comunitate rurala 
13.3.1. Modelul de organizare a unui “holding turistic” rural 
13.3.2. Preocupari legate de imaginea produsului turistic rural 

Capitolul 14. Posibile transformari produse de introducerea activitatilor turistice in mediul rural romanesc 
14.1. Consideratii generale 
14.2. Evaluarea efectelor economico-sociale 
14.2.1. Efecte directe 
14.2.2. Efecte indirecte 
14.3. Efecte relationale determinate de practicarea turismului in mediul rural 
14.3.1. Comunicarea si importanta sa 
14.3.2. Motivarea amfitrionilor 
14.3.3. Comensurarea aspiratiei 
14.4. Efecte culturale generate de lansarea satului in activitati de turism 
14.4.1. Efecte meritorii 
14.4.2. Posibile desincronizari 

BibliografieSURSA
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Comments

Recent Comments Widget